#nofollow
#norelated
*K3B [#g4472df2]
-CD/DVDマスタリングツール
----------------------------
#contents
----------------------------

* Linux(debian/ubuntu)汎用 [#be12fbc7]
**インストール [#q962e288]

端末から以下の用にインストール
 sudo apt-get install k3b k3b-data k3b-i18n libk3b3-extracodecs 

[[インストール!>apt:k3b]]

日本語化するにはKDEの日本語パッケージをインストールする
 sudo apt-get install  kde-i18n-ja kde-l10n-ja language-pack-kde-ja

#ref(k3b2.png)トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS