#nofollow
#norelated
*postgresql インストール [#a703c240]
-DBサーバー
----------------------------
#contents
----------------------------

* Linux(debian/ubuntu)汎用 [#u496b0d6]
**インストール [#oa4370a8]
端末から以下の用にインストール
 
 sudo apt-get install postgresql-8.3 postgresql-client-8.3

**設定 [#x0020ad5]トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS